Ugradnja unutarnjih i vanjskih kamera sa mogućnosću pristupa putem računara ili mobilnog uređaja iz bilo kojeg dijela svijeta.