NESA Sistemi d.o.o. osnovana je u ljeto 2006. godine, sa ciljem pružanja usluga na polju instalacije i održavanja svih tipova računarskih mreža i opreme. Firma se bavi projektiranjem, instalacijom, isporukom, održavanjem komunikacijske i računarske opreme, postavljanjem videonadzora, vatrodojavnih i alarmnih sistema, sistema kontrole pristupa i projektiranjem kompletnih sistema “inteligentnih kuća”.
Višegodišnje iskustvo osnivača firme u radu sa novim tehnologijama iz navedenih oblasti i širok spektar mogućnosti u primjeni i kombiniranju tehnologija sa jedinstvenim ciljem pružanja nove razine sigurnosti i udobnosti na poslu i u vašem domu.